KONTAKTAI  

ĮSTATAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI
VŠĮ Kauno tvirtovės parkas STRUKTŪRA
ATASKAITOS
VIEŠIEJI PIRKIMAI

Dokumentai

ĮSTATAI

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP). Pridedama: Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

VŠĮ Kauno tvirtovės parkas STRUKTŪRA

ATASKAITOS

2018m.

2019m.

VIDINIS KANALAS

1.2019 M. GRUODŽIO 13 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS NR. KTP/19-48 "DĖL VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSAKINGO ASMENS UŽ VIDINIU KANALU GAUTOS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMĄ SKYRIMO"

2.  VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS.

Dokumentai

ĮSTATAI

VšĮ Kauno tvirtovės parko teikiamų paslaugų ir prekių įkainiai

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP). Pridedama: Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

2019m. viešųjų pirkimų ataskaita

ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų rinkiniai:

2022 m.  II ketv.

2021 m.

2020 m. I ketv.

2019 m.

2018 m.

2019 m. veiklos ataskaita 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

2020 m. veiklos planas 

TARNYBINIAI AUTOMOBILIAI

VIDINIS KANALAS

1.2019 M. GRUODŽIO 13 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS NR. KTP/19-48 "DĖL VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSAKINGO ASMENS UŽ VIDINIU KANALU GAUTOS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMĄ SKYRIMO"

2.  VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS.