top of page
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Hashtagging Building Architecture Wide Pre

Kauno tvirtovė - unikalus paveldas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Šis fortifikacinis kompleksas, skaičiuojantis daugiau nei 140 metų nuo projektavimo pradžios, tampa parku.

Kaunas yra įsikūręs strateginėje vietoje, todėl XIX amžiuje nuspręsta jį apjuosti gynybiniais įtvirtinimais - fortais, baterijomis ir kitais statiniais, kurie sudarė tvirtovę kainavusią net 11 milijonų aukso rublių! Po Pirmojo Pasaulinio karo, tvirtovėje kūrėsi jau Atkurtos Lietuvos kariuomenė, veikė socialiniai būstai, kalėjimai, o Kaunui tapus laikinąja sostine - tvirtovės administraciniuose pastatuose įsikūrė ir valstybės valdžia.

Labiausiai Kauno tvirtovės objektai nukentėjo sovietmečiu - statinius ir jų teritorijas naudojo sovietinė kariuomenė, todėl nebuvo tinkamos tvarkybos bei priežiūros ir statiniai nebuvo traktuojami kaip paveldas, turintis išskirtinę istorinę, inžinerinę, architektūrinę vertę. To pasekoje, sugadintos buvusios drenažo sistemos - dėl to drėgmė ilgainiui paveikė patalpas ir toliau prisideda prie architektūros nykimo. Taip pat buvo pavogtas apskardinimas, daug įvairių metalinių detalių, išliko aptrupėję fasadai,o vietomis liko ir  užteršta aplinka.

Atgavus Nepriklausomybę iš fortų pasitraukė ir sovietinė kariuomenė - fortai tapo visiškai nereikalingi ir pamiršti, “juodosios dėmės” miesto žemėlapyje. Per daugelį metų tvirtovės teritorijos apžėlė menkaverčiais želdiniais, buvo tapę nelegaliais sąvartynais, pavojingomis ir nykstančiomis vietomis. Dėl sudėtingų prieigų ir pavojų juos lankė tik mažas būrys entuziastų. 

Prieš 11 metų susikūrusi asociacija “Kauno tvirtovė” pradėjo įgyvendinti fortų atgaivinimo idėjas, o jau 2016 metais įkurtas VŠĮ “Kauno tvirtovės parkas”, kuriam iš savivaldybės patikėjimo teise buvo perleista tvarkyti ir prižiūrėti Kauno tvirtovės objektus. 

 

Pirmaisiais Kauno tvirtovės parko veiklos metais - valomos teritorijos, uždengti nesaugūs šuliniai ir ventiliacinės angos, atkuriamos drenažinės sistemos, šalinami menkaverčiai želdiniai, reguliariai pjaunama žolė turistiniuose takuose, ruošiamos erdvės renginiams, įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, tvarkomos įvažos, statomos durys ir užtvarai, informaciniai stendai bei įspėjamieji ženklai lankytojams. Taip pat kuriamos ekspozicijos, kilnojamos parodos ir t.t. O šiuo metu į fortus vedama elektra. 

Kauno tvirtovės parko paveldo vystymo modelis remiasi trimis etapais: projektavimu ir tyrimais, tvarkybos ir teritorijų priežiūros darbais, ir svarbiausia – įveiklinimu, kuris padeda palaikyti tvarią Kauno tvirtovės parko plėtrą, užtikrina kuriamą draugišką aplinką miestiečių laisvalaikio, turizmo, aktyvaus poilsio, kūrybiškumo, istorijos pažinimo, socialinio užimtumo ir verslumo srityse. Pirmiausia, siekiame užtikrinti saugumą ir prieinamumą. Unikalus šio parko bruožas – tarpsritiškumas, čia apsijungia istorija ir paveldas, kraštovaizdžio architektūra ir fortifikacija, miesto kasdienybė ir gamtosauga, menas bei savanorystė, ir žinoma - socialinė partnerystė.

 

Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje.


 

Jau keliolika metų Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės aktyviai dalyvauja Europos sąjungos finansuojamuose projektuose, ieškodamos būdu, kaip efektyviai spręsti kylančias problemas ir prikelti tvirtovę naujam gyvenimui. Šiam tikslui, po ilgo parengiamojo darbo, 2017 metais buvo pasirašyta Europos tvirtovių tinklo (EFFORTS) steigimo sutartis, tapome šio tinklo steigėjai ir pirmaisiais nariais  Baltijos šalyse.

Untitled.png
bottom of page