APIE MUS

Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje.

Šio paveldo tvarkyba ir pritaikymas organizuojami remiantis trimis etapais: projektavimu ir dokumentacija, tvarkyba ir priežiūra, įveiklinimu ir panaudojimu turizmui, kūrybai, vietos bendruomenės poreikiams bei verslumui skatinti.  

Viešojoje įstaigoje dirba įvairiausi specialistai: nuo projektų vadovo, istorikų, paveldosaugininkų iki gidų, edukatorių bei tvarkymo skyriaus brigados darbuotojų, kurie skirtingais įgūdžiais prižiūri ir tvarko tvirtovės statinius: šienauja žolę, šalina menkaverčius želdinius, atkuria drenažines sistemas, valo apleistus požemius bei organizuoja fortų elektrifikaciją, stovėjimo aikštelių įrengimo darbus, stato informacinius stendus, konservuoja statinius ir kt.

 
Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybių dėka daugelį metų pamiršti fortai atgimsta - tampa saugesni, atviresni ir prieinami tiek vietos bendruomenėms, tiek miesto svečiams!
INICIATYVOS-KAUNAS-LOGO.png
Kauno tvirtovės vystymosi sėkmė - glaudus bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, o svarbiausia - savanoriškomis asociacijos "Kauno tvirtovė" įgulomis, kuriose šio paveldo entuziastai jau daugelį metų savo jėgomis atveria apleistą tvirtovės palikimą, organizuoja įvairias veiklas, parodas, tvirtovės sezono atidarymo šventes, visuomenines talkas, veda ekskursijas. 
Ženklas1.png
logo1.png
Tvirtovės tvarkybos bei įveiklinimo darbus taip pat palaiko mūsų steigejai: