V Fortas, kareivinės su poterna, 1915
V Fortas, kareivinės su poterna, 1915

press to zoom
Amunicijos sandėlis
Amunicijos sandėlis

press to zoom
V Fortas, kareivinės su poterna, 1915
V Fortas, kareivinės su poterna, 1915

press to zoom
1/2

Kauno tvirtovės V fortas

Statytas 1882 - 1889 m., mažai rekonstruotas.

Fortas asimetrinio ištęsto šešiakampio formos. Užnugario dalyje yra kareivinės, pagal gynybinį griovį eina kontreskarpinė siena. Gynybinio pylimo viršuje buvo artilerijos ir pėstininkų gynybinės pozicijos. Po išoriniu pylimu išdėstytos prieššturminių pabūklų slėptuvės. Teritorijos viduje, po vidiniu artilerijos gynybiniu pylimu, išdėstyti kovinių atsargų sandėliai, kurie požeminėmis galerijomis poternomis sujungti  su gynybinio griovio gynybai skirtais puskaponieriais ir kaponieriumi. Išorinį griovį juosia išlikusi eskarpinė siena su šaulių pozicijomis. Dešiniame forto flange suformuota papildoma baterija su atskiru amunicijos sandėliu.

Pirmojo Pasaulinio karo metu, vokiečiams šturmuojant Kauno tvirtovę, V fortas liko šone nuo pagrindinio atakos smūgio ir tvirtovės gynybai menkai tegalėjo padėti. Atsitraukdami forto gynėjai susprogdino parako ir šaudmenų amunicijos sandėlį, požeminę galeriją poterną vedančią iš kareivinių į šį sandėlį.

Tarpukariu forte buvo įrengtos ir kurį laiką veikė Lietuvos kariuomenės ginklų dirbtuvės ir balistinė šaudykla šovinių tikrinimui. Nuo 1939 lapkričio 16 d. čia trumpam buvo įsteigta 7-oji internuotųjų Lenkijos karių stovykla.

Sovietmečiu buvo dislokuotas priešlėktuvinės gynybos pulko techninis divizionas, kareivinės pritaikytos sunkvežimių garažams, teritorija išklota betoninėmis plokštėmis, pastatytos papildomos patalpos priešlėktuvinėms raketoms, degalų saugykloms. Divizionas saugojo strateginius Kauno objektus, Kauno HES.

Naudojamas istorinis tekstas iš Kauno tvirtovės stendų.