Kauno tvirtovė - unikalus paveldas ne tik Lietuvoje, tačiau visoje Europoje. Šis kompleksas, skaičiuojantis virš 140 metų nuo projektavimo pradžios, tampa parku.

Kaunas yra įsikūręs strateginėje vietoje, todėl XIX amžiuje nuspręsta jį apjuosti gynybiniais įtvirtinimais - fortais, baterijomis ir kitais statiniais, kurie sudarė tvirtovę kainavusią net 11 milijonų aukso rublių! Po Pirmojo Pasaulinio karo, tvirtovėje kūrėsi jau Atkurtos Lietuvos kariuomenė, veikė socialiniai būstai, kalėjimai, o Kaunui tapus laikinąja sostine - tvirtovės administraciniuose pastatuose įsikūrė ir valstybės valdžia. Labiausiai Kauno tvirtovės objektai nukentėjo sovietmečiu - statiniai ir jų teritorijos buvo naudojamos sovietinės kariuomenės, todėl nebuvo tinkamai tvarkomi ir prižiūrimi, nebuvo traktuojami kaip paveldas, turintis išskirtinę istorinę, inžinerinę, architektūrinę vertę. To pasekoje, sugadintos buvusios drenažo sistemos - dėl to drėgmė ilgai gadino ir gadina patalpas, išvogtas apskardinimas, daug metalinių detalių, aptrupėję fasadai, vietomis užteršta aplinka. Atgavus Nepriklausomybę fortus paliko ir sovietinė kariuomenė - jie tapo visiškai nereikalingi ir pamiršti, “juodosios dėmės” miesto žemėlapyje. Per daugelį metų tvirtovės teritorijos apžėlė menkaverčiais želdiniais, buvo tapę nelegaliais sąvartynais, pavojingomis ir nykstančiomis vietomis. Dėl sudėtingų prieigų ir pavojų juos lankė tik mažas būrys entuziastų. 

Prieš 11 metų susikūrusi asociacija “Kauno tvirtovė” ėmė įgyvendinti fortų atgaivinimo idėjas, o jau 2016 metais įkurtas VŠĮ “Kauno tvirtovės parkas”, kuriam iš savivaldybės patikėjimo teise buvo perleista tvarkyti ir prižiūrėti Kauno tvirtovės objektus. 

 

Pirmaisiais Kauno tvirtovės parko veiklos metais - valomos teritorijos, uždengti nesaugūs šuliniai ir ventiliacinės angos, atkuriamos drenažinės sistemos, šalinami menkaverčiai želdiniai, reguliariai pjaunama žolė turistiniuose takuose, ruošiamos erdvės renginiams, įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, tvarkomos įvažos, statomos durys ir užtvarai, informaciniai stendai bei įspėjamieji ženklai lankytojams. Taip pat kuriamos ekspozicijos, kilnojamos parodos ir t.t. O šiuo metu į fortus vedama elektra. 

Kauno tvirtovės parko paveldo vystymo modelis remiasi trimis etapais: projektavimas ir tyrimai, tvarkybos ir teritorijų priežiūros darbai, ir svarbiausia – įveiklinimas, kuris padeda palaikyti tvarią Kauno tvirtovės parko plėtrą, užtikrina, jog kuriame draugišką aplinką miestiečių laisvalaikio, turizmo, aktyvaus poilsio, kūrybiškumo, istorijos pažinimo, socialinio užimtumo ir verslumo srityse. Pirmiausia, siekiame užtikrinti saugumą ir prieinamumą. Unikalus šio parko bruožas – tarpsritiškumas, nes čia apsijungia istorija ir paveldas, kraštovaizdžio architektūra ir fortifikacija, miesto kasdienybė ir gamtosauga, menas bei savanorystė, ir žinoma - socialinė partnerystė.

 

Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas pagrindinis tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėje.


 

Jau keliolika metų Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės aktyviai dalyvauja Europos sąjungos finansuojamuose projektuose, ieškodamos būdu, kaip efektyviai spręsti kylančias problemas ir prikelti tvirtovę naujam gyvenimui. Šiam reikalui, po ilgo parengiamojo darbo, 2017 metais buvo pasirašyta Europos tvirtovių tinklo (EFFORTS) steigimo sutartis, tapome šio tinklo steigėjai ir pirmieji nariai Baltijos šalyse.

Mes socialiniuose tinkluose:

Tel. nr.: +370 37 309350

Adresas: M. Daukšos g. 34,      

      Kaunas, LT-44283

©2020